fbpx

THE MOON THAT EMBRACES THE SUN by ROSTYSLAV BRENYCH

Photographer&video ROSTYSLAV BRENYCH @koolberk Photo assistant LIUBOMYR ROMANYK Stylist V OLYA @voleolya Make up & hair EMILIANO RICCARDI @emiliano_riccardi Model TANYA KOZINA @mysterytaaa / TREND MODEL MANAGEMENT @trendmodelsmgmt Video ediXon POLINA GANG @polina_gang